Wiele dobrych systemów walki posiłkuje się w swoim treningu filozofią. Taijiquan, podobnie jak inne style wewnętrzne takie jak Xing-yi quan, Bagua zhang, Yi-quan nie jest wyjątkiem. Podstawą filozofii Taijiquan jest teoria Yin i Yang. Korzenie jej sięgają Księgi Przemian (Yi-jing) i dotyczy ona nie tylko treningu form ale także zastosowań bojowych.

Czym jest Yin i Yang?

Obserwując Wszechświat starożytni Chińczycy zauważyli bardzo ciekawe zjawisko: wiele rzeczy to pary przeciwieństw, które łączą się tworząc integralną całość. Te pary mają cechy kontrastowe: jedna strona to męskość, aktywność, siła, szybkość, agresja (co nazywamy Yang), druga to aspekt żeński i pasywny, łagodność, powolność i rozluźnienie (co nazywamy Yin). Oczywiście jako Yin i Yang określamy także górę i dół, stronę prawą i lewą, przód i tył, otwieranie i zamykanie.

Łatwo opowiadać o Yin i Yang, znacznie trudniej je zrównoważyć, a to właśnie stanowi główne wyzwanie w Taijiquan.

Związek między Yin i Yang można podsumować zdaniem: 'Yang pochodzi z Yin, a Yin ma swoje korzenie w Yang. (co oznacza, że Yin i Yang mają swoje korzenie w sobie nawzajem). Yin i Yang są jednością i powinny pozostawać w równowadze.' Ideę tą reprezentuje symbol Taiji, w którym koło oznacza całość, a dwie ryby biała i czarna oznaczają Yin i Yang. Na każdej rybie jest plamka przeciwnego koloru, co oznacza, że w każdym Yin musi być Yang i na odwrót.

Równoważenie substancjalnego i niesubstancjalnego

Mówiąc o Yin i Yang wielu ludzi odnosi to do substancjalnego i niesubstancjalnego. Yang Cheng-Fu powiedział: 'Podstawą taijiquan jest rozróżnienie substancjalnego i niesubstancjalnego'. Jak to zrobić? Jest to bardziej skomplikowane niż w powiedzeniu: 'Gdy ciężar całego ciała spoczywa na nodze prawej, prawa noga jest substancjalna, a lewa - niesubstancjalna.' Raczej powinniśmy poważnie traktować zdanie: 'Praktycy Taijiquan powinni zaczynać od Wuji, a później zwracać baczną uwagę na Yin i Yang, otwieranie i zamykanie. Wuji w tym wypadku dotyczy postaw, szczególnie pozycji Wuji, w której stoi się równo obciążając obydwie nogi. Stanie pozwala odpowiednio ułożyć ciało i rozwijać siłę wewnętrzną - podstawę form Taiji. Omijanie treningu podstawowego jest jak budowa domu bez fundamentów.

(...)

To jest tylko fragment (ok. 1/5) treści.

Pozostała część dostępna jest po zalogowaniu.
Jak zdobyć dostęp do całości?

Artykuł przetłumaczono i opublikowano za zgodą autora. Artykuł ukazał się w 10 i 11 numerze czasopisma Magazyn Chen Taiji.

Źródło: http://www.geocities.com/tukylam/yinyang.htm