Chen Tai Chi jest pierwotnym stylem Tai Chi Chuan, z którego rozwinęły się cztery główne style (Yang, Wu, Sun i Hao). Zawierając na przemian ruchy zarówno miękkie jak i silne, szybkie i wolne, jasne i oczywiste zastosowania bojowe oraz wyzwalanie eksplozywnej siły (fa jing), Chen Tai Chi nie wygląda na bezkontaktowe ćwiczenia dla staruszków lecz zajmuje faktycznie poważne miejsce w chińskich sztukach walki.

Trening Chen Tai Chi obejmuje dwie sekwencje (Kata), zastosowania bojowe, pchające dłonie, trening siłowy i ostatecznie wolny sparring. Później można się nauczyć jeszcze form z mieczem, szablą oraz innymi rodzajami broni.

Podczas treningu Chen Tai Chi należy cały czas wykorzystywać dan-tian (podbrzusze) i naturalnie wkomponowany oddech. Sposób poruszania dan-tian był trzymany w sekrecie przez długi okres czasu. Chen Fa-Ke, słynny spadkobierca stylu w 17-tym pokoleniu rodziny Chen, nauczał w Pekinie w latach 1928 - 1957, lecz niewielu jego studentów znało jego metodę oddychania.

(...)

To jest tylko fragment (ok. 1/5) treści.

Pozostała część dostępna jest po zalogowaniu.
Jak zdobyć dostęp do całości?

Artykuł przetłumaczono i opublikowano za zgodą autora. Artykuł ukazał się w 5 numerze Magazynu Chen Taiji.

Źródło: http://www.geocities.com/tukylam/dantian.htm