Home / Akademia / Program szkolenia instruktorów

Program szkolenia instruktorów

Program szkolenia instruktorów (PSI) stanowi formę dodatkowej merytorycznej opieki nad ćwiczącymi w Akademii Dao, którzy chcieliby przygotować się do roli instruktora stylu Chen Tai Chi Chuan. Uczestnictwo w programie nie umożliwia uzyskanie tzw. "państwowych" (ogólnych) uprawnień instruktorskich, które można zdobyć na kursach organizowanych przez wyspecjalizowane jednostki.

W ramach programu szkolenia instruktorów przeprowadzane są cykliczne spotkania w przeważającej części mające charakter wspólnego oraz indywidualnego treningu. W programie może brać udział każda zainteresowana osoba bez względu na doświadczenie w Tai Chi Chuan. Warunkiem koniecznym do udziału w programie jest uczestnictwo w zajęciach Tai Chi w Akademii oraz regularny samodzielny trening. Spotkania będą się odbywać co ok. 4-6 tygodni.

Na spotkaniach będą dokonywane m.in. spersonalizowane korekty, udzielane będą także wskazówki (wytyczne) do dalszego samodzielnego treningu, dostosowane do potrzeb konkretnego uczestnika. Ponadto omawiane będą zagadnienia związane z metodyką i zasadami prowadzenia zajęć grupowych połączone z ćwiczeniami praktycznymi.

Zajęcia będą się odbywać jeden raz miesięcznie w soboty w Gliwicach (na małej sali fitness), czas trwania jednego spotkania ok. 2 godz. Terminy spotkań ustalane są na bieżąco i widoczne w dziale "Ogłoszenia".

Wymagania

Uczestnikami PSI mogą być tylko osoby poważnie zaangażowane w trening Taijiquan w Akademii Dao, trenujące min. 3 lata.

Wypróbuj treningi online

Sprawdź co oferujemy osobom, które nie mogą uczęszczać na zajęcia stacjonarne