Home / Akademia / Przynależność

Przynależność

1. Akademia Dao należy do grona szkół, które uzyskały zgodę przedstawicieli Mistrza Chen Xiaowang na prowadzenie zajęć Chen Taijiquan i posługiwania się wizerunkiem Mistrza w swojej działalności. Akademia Dao działa w ramach organizacji "World Chen Taijiquan Association" realizując program nauczania w oparciu o przekaz Wielkiego Mistrza Chen Xiaowang.

2.Akademia Dao - Szkoła Tai Chi Chuan stylu Chen jest członkiem wspierającym Polskiego Związku Wushu. Studenci Akademii Dao również mogą należeć do w/w związku. Uczestnicy zajęć mogą przygotowywać się do zawodów Kung Fu/Wushu rangi krajowej i międzynarodowej posiadając stosowne licencje zawodnicze.


World Chen Taijiquan Association - Poland *


logo wctap

WCTAP jest częścią światowej organizacji WCTA założonej przez Mistrza Chen Xiaowanga i działającej już w ponad 20 krajach świata. Zostało powołane przez upoważnionych przez mistrza przedstawicieli WCTA w Polsce. WCTA-Poland uzyskało upoważnienie-certyfikat od Mistrza na reprezentowanie go, używanie logo organizacji, oraz posługiwanie się jego imieniem i wizerunkiem w celu promocji chen taijiquan w Polsce. Zadaniem Stowarzyszenia WCTAP jest również ochrona prawna i ewentualne wyrażanie zgody w imieniu mistrza, na używanie w/w atrybutów przez inne osoby i organizacje.

Przedstawiciele mistrza Chen Xiaowanga w Polsce: Jarosław Jodzis, Marek Baliński, Jaromir Śniegowski

W serwisach internetowych, artykułach, publikacjach, medialnych wystąpieniach i opracowaniach, w promocji swoich zajęć i organizacji, prawo do używania nazwy, logo WCTA, posługiwania się imieniem i wizerunkiem Mistrza mają tylko wymienione wyżej osoby i osoby przez nie upoważnione.

W ramach WCTAP zamierzamy:

• Redagować wspólny portal internetowy
• Wydawać biuletyn/informator o stylu i ośrodkach w Polsce
• Organizować seminaria i obozy z Mistrzem Chen Xiaowangiem i jego zaawansowanymi uczniami
• Prowadzić działalność wydawniczą i reklamową dotyczącą chen taijiquan
• Kształtować właściwy wizerunek tej sztuki w Polsce

certyfikat wctap

Mistrz Chen Xiaowang przyjeżdża do Polski od 1999 r. Powstają nowe grupy i ośrodki. Chen taijiquan zaczyna rozwijać się coraz dynamiczniej. Wspólna organizacja ma na celu uporządkowanie tego rozwoju i nadanie mu kierunku zgodnie z intencjami naszego Mistrza. Pragniemy, aby organizacja nasza działała na jasnych i czytelnych zasadach z niezbędnym minimum, potrzebnych do wzajemnej współpracy, uregulowań.

Warte podkreślenie są dwie istotne dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień zasady:
• Osoby prowadzące grupy, pragnące wykorzystywać do promocji swoich zajęć logo, imię, bądź wizerunek Mistrza Chen Xiaowanga, powinny uzyskać na to zgodę jego samego lub jego przedstawicieli
• Organizacją ponad regionalnych seminariów, warsztatów i obozów z Mistrzem i innymi Nauczycielami w ramach WCTA, zajmują się przedstawiciele mistrza.

Planujemy zgodnie z sugestią Mistrza dążyć do tego, aby osobami odpowiedzialnymi za rozwój i poziom nauczania były osoby najbardziej zaangażowane w treningu, dla których najważniejsze jest zgłębianie zasad taijiquan i jak najczęstszy kontakt z Mistrzem. Chcemy uniknąć sytuacji, gdy kilka osób walczy między sobą o pozycje i próbuje kształtować własny, nie zawsze zgodny z ideą Mistrza, wizerunek chen taijiquan.

Stopniowo będziemy zmierzać w kierunku powstania Akademii Chen Taijiquan gdzie wydawane przez Mistrza certyfikaty określą zakres kompetencji osób pragnących formalnie nauczać tego stylu w całej organizacji WCTA.
Nie oznacza to, że nauczać będą mogły tylko osoby z certyfikatem. Na pewno wiele będzie grup i instruktorów z różnych powodów nie posiadających tego potwierdzenia swoich kompetencji. Pragniemy jednak, aby autorytet Mistrza wspierał rzetelną wiedzę, zapewniał wysoki poziom nauczania i niejako obligował nauczających do podnoszenia poziomu swoich umiejętności.

* Przedruk ze strony: http://chentaiji.pl/index.php?page=home

Nauka Taiji w szkole "Akademia Dao" ma charakter dobrowolny i otwarty. Nie wiąże się z oficjalnym członkostwem w jakiejkolwiek organizacji. Studentem akademii może być każda osoba, która ukończyła 14 lat, wypełniła Kwestionariusz osobowy (otrzymany na zajęciach) i nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do treningu Taijiquan.Wypróbuj treningi online

Sprawdź co oferujemy osobom, które nie mogą uczęszczać na zajęcia stacjonarne