Home / Chen Taiji / Czym jest Tai Chi Chuan?

Czym jest Tai Chi Chuan?

Krótka charakterystyka Tai Chi. Na czym polega trening, jak wyglądają zajęcia? Jakie są etapy nauczania?

Jedna z najbardziej trafnych a zarazem uniwersalnych definicji mówi, że:

Tai Chi Chuan to stara chińska sztuka poruszania się.

Piękno i prostota tej definicji polega na tym, że swoim zasięgiem obejmuje niemal wszystkie aspekty i cele treningu jakie możemy sobie wyobrazić. O Taijiquan można również powiedzieć, że jest sztuką samodoskonalenia poprzez naukę panowania nad własnym ciałem i umysłem.

Tai Chi Chuan powstało wiele wieków temu w Chinach, jako skuteczna sztuka walki. Bardzo szybko doceniono jednak ogromne walory zdrowotne wynikające z treningu Tai Chi. Dla współczesnego człowieka, prowadzącego często siedzący tryb życia, jest to interesująca i oryginalna, a zarazem bezpieczna forma rekreacji ruchowej, którą mogą uprawiać osoby w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej.

Na to, czym jest Tai Chi Chuan warto jeszcze spojrzeć z punktu widzenia korzyści jakie może nam przynieść trening. Okazuje się bowiem, że dla każdego Tai Chi Chuan będzie mieć inną, unikalną wartość. W innym celu będzie ćwiczyć osoba młoda i ambitna, szukająca wyzwań, a w innym celu osoba, która potrzebuje wyciszenia i spokoju, oderwania od pracy i codziennych obowiązków. Jeszcze inny cel będzie przyświecał osobom z jakimiś dolegliwościami, które dzięki regularnemu treningowi mogą nawet poprawić swój stan zdrowia.

Na czym polega trening Tai Chi Chuan?

Mówiąc w uproszczeniu, polega na poruszaniu całym ciałem w określony sposób, zgodny z założeniami sztuki. Tai Chi odróżnia się od innych popularnych form aktywności ruchowej (sportów) odpowiednim zaangażowaniem umysłu. Ćwiczymy w ciszy, skupiając swoją uwagę na tym co aktualnie robimy. Trening obejmuje także ćwiczenia statyczne, w których utrzymujemy ciało w niemal nieruchomych pozycjach. W nauczanym przez nas stylu rodziny Chen, na pewnym etapie pojawiają się także ruchy dynamiczne, które nie są typowe dla wielu innych stylów Tai Chi.

Trening techniczny poprzedzony jest zwykle łagodną rozgrzewką, zawierającą ćwiczenia rozciągające, koordynacyjne, tudzież wzmacniające.

Typowe dla Tai Chi Chuan (oraz innych chińskich sztuk walki) są tzw. sekwencje (formy) czyli ciągi ruchów składające się z wielu różnych technik. Niezależnie od odmiany (stylu) trening Tai Chi Chuan obejmuje:
- ćwiczenia podstawowe (np. Chi Kung)
- formy bez broni,
- formy z bronią,
- pchające dłonie (różne ćwiczenia z partnerem jako element treningu bojowego),
- inne dodatkowe ćwiczenia

Naturalnie nie wszyscy mają czas, ochotę, czy możliwości by studiować system obejmujący wszystkie wymienione elementy. Niemniej warto nieco głębiej poznawać Tai Chi z uwagi na korzyści jakie przynosi trening bardziej zaawansowany w zrozumieniu istoty Taiji i ugruntowaniu podstaw.

Jak wygląda nauka Tai Chi Chuan rodziny Chen?

Pierwszym etapem nauki jest poznawanie zasad stylu poprzez trening ćwiczeń podstawowych oraz pierwszej, najważniejszej sekwencji (formy) bez broni (Lao Jia Yi Lu). Nauka i zapamiętanie formy jest procesem wymagającym od ćwiczącego szczególnej uwagi, zwłaszcza jeśli z tą formą aktywności ma do czynienia po raz pierwszy. Nauka kolejnych form oraz innych ćwiczeń jest już łatwiejsza i przyjemniejsza :-)

Naśladowanie ruchów nauczyciela to cecha typowa dla pierwszego etapu nauki. Później staramy się ćwiczyć coraz bardziej samodzielnie. Rola nauczyciela sprowadza się coraz bardziej do korekty, wyjaśnień i demonstracji.

Bez względu na ilość i zakres poznanego w toku nauki materiału, bardzo ważny jest regularny, samodzielny treningu w domu, w parku lub innym dogodnym i spokojnym miejscu. Na początku nawet 15-20 minut ćwiczeń dziennie daje bardzo dużo i sprawia, że proces nauki jest dużo łatwiejszy i efektywniejszy.

Zakres nauczanego materiału może różnić się znacznie w zależności od odmiany (stylu), szkoły (przekazu) oraz samego instruktora czy mistrza.

W naszej Akademii oferujemy naukę kompletnego stylu Chen (głównie według przekazu Mistrza Chen Xiao-Wang) począwszy od podstaw, tradycyjnych form ręcznych, poprzez trening z różnego rodzaju bronią i przyrządami oraz trening zastosowań bojowych.

Etapy treningu Tai Chi Chuan w Akademii Dao

Na regularnych zajęciach w naszej Akademii nauczamy Tai Chi Chuan w grupach: początkującej, średnio-zaawansowanej, zaawansowanej i tui shou (pchających dłoni i aplikacji bojowych). Ogólny program zajęć w poszczególnych klasach obejmuje:

Grupa początkująca (ok. 12 miesięcy szkolenia):
- nauka i korekta ćwiczeń podstawowych
- nauka długiej formy starego stylu (Lao Jia Yi Lu) - ok. 75 technik lub jednej z krótkich sekwencji
- nauka I i II techniki formalnych pchających dłoni

Grupa średniozaawansowana (osoby ćwiczące powyżej 1 roku):
- korekta i doskonalenie ćwiczeń podstawowych (Zhan Zhuang, Chan Si Gong)
- korekta długiej formy starego stylu (Lao Jia Yi Lu)
- nauka wybranych technik z innych form (np. z formy armatniej pięści, z formy z kulą)
- nauka formy z szablą
- możliwość udziału w zajęciach tui shou (pchających dłoni)

Grupa zaawansowana (osoby ćwiczące powyżej 2 lat):
- korekta i doskonalenie ćwiczeń podstawowych oraz długiej formy starego stylu (Lao Jia Yi Lu)
- nauka i korekta form zaawansowanych (Armatnia pięść, "nowa forma" - Xin Jia")
- nauka i korekta form z krótką bronią (szabla, miecz)
- nauka i korekta formalnych pchających dłoni (techniki I - V i inne)
- poznawanie i trening podstawowych aplikacji

Grupa tui shou (osoby ćwiczące powyżej 1 roku):
Zajęcia w tej grupie obejmują trening i studiowanie bojowych aspektów Tai Chi Chuan. Są to zajęcia dla osób zainteresowanych tą stroną Taijiquan.

W trybie seminaryjnym oraz na obozach letnich nauczamy dodatkowo form z długą bronią (włócznia, halabarda) oraz prowadzimy trening zastosowań bojowych.

Warto wiedzieć

• Tai Chi Chuan nie jest jednolitym systemem. Istnieje wiele różnych stylów (rodzin), odmian i linii przekazu.

• Największe różnice w zewnętrznych formach (choć zasady ruchu są podobne) występują w przypadku różnych stylów (np. Yang i Chen).

• W ramach danego stylu także mogą istnieć znaczne różnice w przebiegach ruchów, wyglądzie technik i sposobie ich wykonania w zależności od linii (rodziny) przekazu.

• W naszej szkole nauczamy rodzinnego tradycyjnego stylu Chen pochodzącego z kolebki Tai Chi Chuan, wioski Chenjiagou. Ćwiczymy według przekazu Wielkiego Mistrza Chen Xiaowang.

Wypróbuj treningi online

Sprawdź co oferujemy osobom, które nie mogą uczęszczać na zajęcia stacjonarne