Home / Chen Taiji / Formy ręczne

Formy ręczne (bez broni)

W stylu Chen Taijiquan, podobnie jak w innych stylach Taiji oraz większości chińskich sztuk walki formy, czyli sekwencje są podstawowymi i często najważniejszymi "jednostkami treningowymi". Sekwencje to ciągi ruchów składające się z wielu różnych technik połączone w ściśle określony "układ choreograficzny". Dla praktyka stylu Chen Taijiquan najważniejsza jest sekwencja Lao Jia Yi Lu (lub Xin Jia Yi Lu), której trening powinien stanowić zdecydowaną większość czasu przeznaczanego na praktykę. Wielcy mistrzowie na ćwiczenie tej sekwencji poświęcali ponad 90% całego czasu przewidzianego na trening.

Poniżej znajdują się odnośniki do spisu technik sekwencji.

Formy tradycyjne:

Formy krótkie (uproszczone):

Uwagi

Stara forma stylu Chen - Lao Jia Yi Lu w obecnym kształcie została utworzona przez Chen Chang-Xing'a na przełomie XVIII i XIX wieku. Powstała z połączenia kilku mniejszych form ćwiczonych wcześniej w wiosce Chenjiagou. Jest najważniejszą, podstawową formą stylu Chen.

Forma dynamiczna (Armatnia Pięść) - Lao Jia Er Lu (Pao Chui) istniała wcześniej (również w postaci kilku pomniejszych form) i najprawdopodobniej ma swoje korzenie w jednym ze stylów Shaolin.

Nowe formy (Xin Jia Yi Lu i Er Lu) zostały utworzone w pierwszej połowie XXw. przez wielkiego mistrza Chen Fa Ke.

Formy krótkie, wymienione powyżej zostały utworzone pod koniec XXw. przez mistrza Chen Xiao-Wang'a dla potrzeb studentów w krajach zachodnich. Wielu innych mistrzów również konstruuje swoje krótkie sekwencje, np. 18-ruchowa forma Chen Zhen-Lei'a, 20-ruchowa forma Chen Ziqiang'a czy 13-ruchowa forma Chen Bing'a.Wypróbuj treningi online

Sprawdź co oferujemy osobom, które nie mogą uczęszczać na zajęcia stacjonarne