Jeśli chodzi o inne formy ćwiczeń służących poprawie i zachowaniu zdrowia oraz przywróceniu równowagi i harmonii w organizmie, tai chi chuan często bywa mylone z popularniejszą i bardziej znaną jogą. W rzeczywistości różnice są jednak bardzo duże. Przykładowo, podstawowym elementem trenigu taiji jest sekwencja, będąca zbiorem wielu różnych technik, którą zasadniczo ćwiczy się w pozycji stojącej. Ruchy są łagodne i rozluźnione, a podczas praktyki unikamy skrajnego wyciągania i zginania kończyn. Sekwencje mogą być wykonywane w różnym tempie i z różną dynamiką. Ćwiczy się również z tradycyjną białą bronią.

Biorąc pod uwagę charakter ruchów, osoby mające pewne pojęcie o wschodnich sztukach walki często mylą taijiquan z innymi popularniejszymi systemami, wywodzącymi się jednak nie z Chin, a z Japonii - aikido i karate. W porównaniu do karate, taijiquan jest znacznie, znacznie bardziej miękką i subtelną sztuką. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziemy w niej ruchów pełnych siły i szybkości (np. w stylu Chen). Pod względem ogólnych założeń - ustępowania i neutralizacji siły - taiji jest znacznie bliższe aikido. Lecz także w porównaniu do tego systemu taiji jest bardziej subtelne, zwłaszcza jeśli chodzi o prowadzenie ruchu oraz wyczuwanie i wykorzystanie siły napastnika przeciwko niemu samemu.

Pewne osoby, które zetknęły się już z chińskimi systemami ćwiczeń mogą niekiedy mylić taijiquan z qigong (chi kung). W tym przypadku nie mamy do czynienia z wyraźną granicą oddzielającą jedne od drugiego. Można śmiało powiedzieć, że ćwicząc taijiquan jednocześnie ćwiczymy qigong. Nie istnieje jednak taka zależność w drugą stronę. Wynika to z faktu, że ze względu na charakter pracy wewnętrznej taijiquan może być traktowane jako jeden ze stylów (form) qigong. Najbardziej oczywista wizualna różnica polega na tym, że w qigong nie mamy do czynienia z sekwencjami lecz zastawami kilku lub kilkunastu stosunkowo prostych oddzielnych ćwiczeń lub ruchów wykonywanych z reguły na małej przestrzeni. Tai Chi Chuan w porównaniu do Chi Kung oferuje znacznie większe bogactwo rozmaitych ruchów.