Głębia Kung Fu polega między innymi na tym, że każde ćwiczenie i każdy ruch można wykonywać na coraz wyższym (głębszym) poziomie. Nie istnieją tutaj jakiekolwiek ograniczenia. Gdy opanujemy już koordynację na podstawowym poziomie pozostaje nam rozwijać: płynność, precyzję, siłę wewnętrzną (Jin), szybkość oraz jedność ciała i ducha.

Gdy będziemy rozwijać tylko sferę fizyczną to zawsze osiągniemy jakiś graniczny poziom, który trudno będzie przekroczyć. Związane jest to po prostu z naszymi fizycznymi możliwościami.

Jeśli zaś chodzi np. o Jin (siłę wewnętrzną) to takie granice prawie nie istnieją. Mówi o tym chińskie powiedzenie: '(Jeśli) trenujesz chuan (pięść, tzn. siłę fizyczną), a nie trenujesz Kung (Chi Kung), gdy się zestarzejesz - wszystko to na nic'.

Warto jednak przestrzec początkujących, żeby nie rozpoczynali treningu technik z (fa) jin zbyt wcześnie. Aby rozpocząć trening Jin należy najpierw dobrze uzmysłowić sobie czym on tak naprawdę jest. Zrozumienie zasad wytwarzania, prowadzenia i emisji Jin jest niezbędne dla poprawnego treningu i uniknięcia urazów. Próba ćwiczenia z dużą siłą sprowadzi nas na manowce, jeśli nie osiągniemy pewnych niezbędnych atrybutów. Jednym z nich jest doskonała znajomość koordynacji i toru ruchu. Niewłaściwy trening może zatrzymać rozwój lub doprowadzić do kontuzji.

Oto parę ogólnych wskazówek (nie tylko dotyczących treningu fa jin) jak trenować, by ćwiczenie było przyjemne, bezpieczne i co najważniejsze dawało satysfakcję i prowadziło do rozwoju. 1. Podane zasady dotyczą każdego ćwiczenia. 2. Każdy ruch możesz wykonać lepiej. (lepsza koordynacja, płynność, precyzja) 3. Nie skupiaj się na początku na zbyt wielu elementach w ćwiczeniu - dopracuj jeden po czym przejdź do następnego (koordynacja, poprawność techniczna, stabilność, rozluźnienie, siła, szybkość). Kiedy dojdziesz do poziomu, który umożliwia zwrócenie uwagi na całe ciało, skupienie się na wszystkich aspektach będzie możliwe i jednocześnie łatwe. 4. Doskonalenie polega na stawianiu sobie określonych zadań. 5. Zadanie zbyt łatwe nie rozwinie Cię - musi być dla Ciebie jakimś wyzwaniem. Trzeba przede wszystkim myśleć, analizować i uczyć się na błędach (najlepiej cudzych). Oznacza to, że na każdym etapie treningu musimy dostrzec odpowiednie priorytety, ważne w danym okresie rozwoju. 6. Zadanie zbyt trudne (zbyt ambitne) może Cię zniechęcić, sfrustrować, przez co nie będziesz w stanie osiągnąć zamierzonego celu i stracisz motywację do treningu. 7. Największa trudność to postawienie sobie odpowiedniego zadania 'na teraz' - czyli celu krótkoterminowego. Wiąże się to z uświadomieniem sobie na jakim etapie rozwoju właśnie się znajduję. 8. Nie musisz się zgadzać z tym co napisałem :-)

Artykuł ukazał się w 14 numerze Biuletynu Dao e-zin