Tradycyjna medycyna chińska staje się w świecie zachodnim coraz popularniejsza. Co odróżnia ją od medycyny akademickiej?

Przede wszystkim traktuje ona człowieka jako całość, nie pomijając aspektów emocjonalnych i duchowych. Zdrowie człowieka w medycynie chińskiej jest rozpatrywane w szerszym kontekście - bierze się pod uwagę czynniki rodzinne, zawodowe, środowiskowe, klimatyczne i inne. Znaczy to, że medycyna chińska patrzy na człowieka jak na część większej całości, a nie jak na wyizolowaną ze środowiska jednostkę...

Medycyna zachodnia przyzwyczaiła nas do setek badań diagnostycznych, w wyniku których otrzymujemy szeregi liczb odzwierciedlających procesy zachodzące w organizmie człowieka. Trzeba jednak pamiętać, że krew jest pobrana do badania w jednym konkretnym momencie, a zdjęcie rentgenowskie czy obraz na monitorze w czasie badania USG pokazuje stan narządów wewnętrznych tylko w czasie tego badania. Oczywiście badania możemy powtarzać. Wtedy stwierdzamy co się zmieniło, ale w żaden sposób nie widzimy procesu, który do zmian doprowadził.

Natomiast medycyna chińska nie zajmuje się generalnie zmianami fizycznymi zachodzącymi wewnątrz ciała, ale raczej próbuje zgłębić procesy, które do tych zmian prowadzą. Znajomość tych procesów pozwala przewidzieć kierunek rozwoju choroby oraz pozwala podjąć działania zapobiegawcze. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ tradycyjnie lekarz chiński był wynagradzany, gdy jego pacjenci byli zdrowi. Gdy mimo jego działań pacjenci chorowali, musiał pracować za darmo.

W miarę rozwoju naszej szkoły zaczęli trafiać do nas ludzie o bardzo zróżnicowanym poziomie sprawności fizycznej i różnym stanie zdrowia. Niejednokrotnie trening podejmują osoby, dla których wskazany jest ruch, ale tylko w ograniczonym zakresie. W związku z tym zauważyliśmy, że medycyna chińska stanowi doskonałe uzupełnienie treningu Tai Chi, a równocześnie Tai Chi może wspomagać terapię prowadzoną wg zasad medycyny chińskiej. W naszej szkole można skorzystać z zabiegów akupunktury wg zasad medycyny chińskiej oraz z porad dietetycznych, a wszystko to jest poprzedzone szczegółowym wywiadem i diagnozą pacjenta. Zabiegi wykonywane są zgodnie z wytycznymi WHO przy użyciu jednorazowych sterylnych igieł do akupunktury.