W pierwszej i drugiej części tego cyklu artykułów, omawiałem to, co uważam za pierwsze trzy z pięciu najważniejszych umiejętności Taijiquan dla początkujących, czyli Fang Song, Peng Jin i Ding jin. W tym artykule omówię czwarte i piąte najważniejsze umiejętności dla początkujących, czyli Chen i Chan Si Jin.

Chen - Zakorzenienie

Termin 'Chen' [słowo to nie ma nic wspólnego z nazwą stylu (rodziny) Taijiquan, choć pisownia w transkrypcji łacińskiej jest taka sama. przyp. tłum.] ma dwa znaczenia w Taijiquan. Pierwsze odnosi się do sposobu w jaki ciało musi 'zatopić się', aby połączyć się z ziemią. Drugie dotyczy tego, w jaki sposób pracować z Qi, aby zawsze była zatopiona w dole. Te dwa znaczenia odnoszą się do dwóch oddzielnych, ale ściśle powiązanych umiejętności.

Umiejętność 'zatapiania' ciała jest zależna od umiejętności Fang Song. Stawy muszą być rozluźnione, ale cały czas skoordynowane ze sobą. Ciało może być ściśnięte (skompresowane), zarówno dzięki sile grawitacji lub w wyniku siły przykładanej przez inną osobę. Sprężenie to musi być kierowane przez ciało w dół, do nóg, nie powodując sztywności.

(...)

To jest tylko fragment (ok. 1/5) treści.

Pozostała część dostępna jest po zalogowaniu.
Jak zdobyć dostęp do całości?

Artykuł ukazał się w 43 numerze Biuletynu Dao e-zin

Źródło: http://www.taiji-europa.eu