Technika jest podstawową cząstką, które składają się na sekwencję (nie będziemy tutaj omawiać faz (form), czyli elementów składających się na technikę). Na skuteczność techniki ma wpływ nie tylko jej prostota, wygląd (kształt) ale także okoliczności w jakich jest stosowana. Czynników jest wiele na przykład: kąt pod jakim znajdują się atakujący i broniący, dystans, moment wykonania techniki, dokładność wykonania, stosunek wielkości i budowy osoby atakującej i broniącej się. Są oczywiście techniki 'prostsze', które można wykonać bardzo szybko oraz techniki 'złożone', które wymagają np. obszerniejszych ruchów czy większej ilości kroków itd.

(...)

To jest tylko fragment (ok. 1/5) treści.

Pozostała część dostępna jest po zalogowaniu.
Jak zdobyć dostęp do całości?