Home / Chen Taiji

Tai Chi Chuan - styl Chen

Chińskie znaki Chen Taijiquan Chen Chang Xing przekazuje Yang Lu Chanowi wiedzę o Taiji

"...Tai Chi Chuan (Taijiquan) jest starą chińską poruszania się (...) Tai Chi Chuan powstało wiele wieków temu w Chinach, jako skuteczna sztuka walki. Bardzo szybko doceniono jednak ogromne walory zdrowotne wynikające z treningu Tai Chi. Dla współczesnego człowieka, prowadzącego często siedzący tryb życia, jest to interesująca i oryginalna, a zarazem bezpieczna forma rekreacji ruchowej, którą mogą uprawiać osoby w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej." (...) czytaj dalej...

Udokumentowana historia Tai Chi Chuan sięga kilkaset lat wstecz, chociaż podłoże filozoficzne jest znacznie starsze.

(...) Wobec dowodów historycznych niekwestionowane jest, że wszystkie znane obecnie style taijiquan pośrednio lub bezpośrednio wywodzą się ze stylu Chen. A Chen taijiquan nierozerwalnie związany jest z rodziną Chen i wioską Chenjiagou. Opisując historię taijiquan nie można więc pomijać zapisków, przekazywanych w rodzinie Chen z pokolenia na pokolenie...

W zakładce Teoria - zasady Tai Chi znajdziesz najważniejsze wytyczne, którymi należy się kierować w czasie ćwiczenia Tai Chi aby trening był zdrowy, bezpieczny, dawał radość i przyjemność oraz rozwijał nas w różnych aspektach. Znając i rozumiejąc zasady stylu możemy uczynić naszą praktykę znacznie bardziej wartościową, przynoszącą więcej korzyści i szybsze postępy zarówno na płaszczyźnie zdrowia, rekreacji jak i w aspekcie bojowym.

W naszej Akademii nauczamy systemu (stylu) rodziny Chen, który obejmuje następujące elementy:

  1. Podstawowe ćwiczenia (Ji Ben Gong) w stylu Chen czyli przede wszystkim Zhan Zhuang i Chan Si Gong
  2. Formy ręczne - sekwencje tradycyjne i uproszczone
  3. Formy z bronią - sekwencje z tradycyjną chińską białą bronią
  4. Pchające dłonie i aplikacje bojowe - treningu ustalonych (formalnych) technik oraz trening zastosowań ruchów Tai Chi Chuan w samoobronie
  5. Inne ćwiczenia - np. forma z kulą, ćwiczenia siłowe z długim kijem

Aby cieszyć się i korzystać z dobrodziejstw Tai Chi nie trzeba poznawać i praktykować całego systemu, niewątpliwie jest to bardzo pasjonujące. W zakładce Czym jest Tai Chi Chuan prezentujemy elementy systemu, które są nauczane i praktykowane w różnych grupach zaawansowania.

Transkrypcja i pisownia

Niektóre popularniejsze chińskie nazwy są w naszym serwisie zapisywane w dwóch popularnych transkrypcjach:
• starszej - angielskiej transkrypcji sinologicznej Wade'a i Gilesa (np. tai chi chuan, chi kung), która jest od lat 80 ubiegłego wieku stopniowo wycofywana oraz
• nowszej - hanyu pinyin - oficjalnej transkrypcji standardowego języka mandaryńskiego (putonghua) - urzędowego języka Chin (dla w/w nazw zapis wygląda odpowiednio taijiquan i qigong).
W przypadku innych, mniej popularnych nazw stosujemy zazwyczaj tylko nowszą transkrypcję. Starej używamy tylko ze względu na przyzwyczajenia oraz bardziej intuicyjną dla polaków wymowę. Sposób wymowy chińskich nazw zapisywanych przy pomocy transkrypcji pinyin można znaleźć na przykład na stronie wikipedii.Wypróbuj treningi online

Sprawdź co oferujemy osobom, które nie mogą uczęszczać na zajęcia stacjonarne