Home / Chen Taiji / Słownik i wymowa

Słownik chińskich terminów

W nawiasach podano wymowę zapisaną polskimi głoskami. Głoskę "'g" z poprzedzającym apostrofem wymawia się zanikająco (jak tylnojęzykowe "n").

 • Chan Si Gong - (czyt.: czan si gon'g) "Rozwijanie Jedwabnego kokonu", a raczej "Skręcanie jedwabnych nici" - jedne z podstawowych ćwiczeń w stylu Chen Taijiquan.
 • Chen Fa Ke - (czen fake) sławny mistrz stylu Chen Taijiquan, dziadek mistrza Chen Xiao Wang.
 • Chen Taijiquan /Tai Chi Chuan/ - (thai dzi ćiuen) tradycyjny styl Tai Chi Chuan, z którego zrodziły się pozostałe style Tai Chi Chuan.
 • Chen Zhao Kui - (czen zaokui) wujek, a zarazem jeden z nauczycieli mistrza Chen Xiao Wang.
 • Chen Xiao Wang - (czen siaowan'g) współcześnie żyjący jeden z największych mistrzów stylu Chen Taijiquan, założyciel WCTA. Styl Chen nauczany w naszej szkole pochodzi z jego przekazu.
 • Gongfu (Kung Fu) - (gon'g fu) dosłownie: "energia i czas", jakiekolwiek zajęcie wymagające nakładu czasu i wysiłku.
 • Lao Jia - (lao dzia) "stary styl" skrót od Lao Jia Yi Lu
 • Lao Jia Er Lu - (lao dzia er lu) "druga forma starego stylu" druga, dynamiczna forma nauczana w stylu Chen Taijiquan, wykonywana w dość szybkim tempie, inna nazwa: Pao Chui.
 • Lao Jia Yi Lu - (lao dzia ji lu) "pierwsza forma starego stylu" podstawowa forma nauczana w stylu Chen Taijiquan, składająca się z ponad 70-ciu technik, wykonywanych w relatywnie wolnym tempie.
 • Pao Chui - (pau czuei) "Armatnia Pięść" zwyczajowa nazwa drugiej dynamicznej formy (Lao Jia Er Lu lub Xin Jia Er Lu) w stylu Chen Taijiquan.
 • Taiji /Tai Chi/ - (thai dzi) dosłownie: "Wielka ostateczność", zasada, według której z pierwotnej jedności i nicości (Wuji) poprzez taiji wyłoniły się pierwiastki Yin i Yang dając początek wszystkim innym rzeczom i stanom.
 • Taijiquan /Tai Chi Chuan/ - (thai dzi ćiuen) tradycyjna chińska sztuka walki oparta na koncepcji taiji.
 • Tui Shou - (tuei szoł) "Pchjące ręce" lub częściej "Pchające dłonie" typowe m.in. w Taijiquan ćwiczenia z partnerem, służące rozwijaniu odczuwania siły oraz jej neutralizacji i ataku.
 • Wuji - (łu dzi) pierwotny stan wszechświata, w którym nie istniał podział na pierwiastki Yin i Yang, przedstawiany często jako nicość lub absolutną pustkę.
 • Xin Jia - (śin dzia) "nowy styl" skrót od Xin Jia Yi Lu
 • Xin Jia Er Lu - (śin dzia er lu) "druga forma nowego stylu" druga zaawansowana (odpowiednik Lao Jia Er Lu ale na bazie nowej formy Xin Jia Yi Lu), dynamiczna forma nauczana w stylu Chen Taijiquan, wykonywana w dość szybkim tempie, inna nazwa: Pao Chui.
 • Xin Jia Yi Lu - (śin dzia ji lu) "pierwsza forma nowego stylu" zaawansowana forma nauczana w stylu Chen Taijiquan, składająca się z ponad 80-ciu technik, wykonywanych w relatywnie wolnym tempie, od Lao Jia Yi Lu różni się stopniem złożoności ruchów oraz nieco szybszym tempem wykonania.
 • Yang Taijiquan /Tai Chi Chuan/ - (jan'g thai dzi ćiuen) jedna z tradycyjnych odmian Tai Chi Chuan, pochodząca z rodziny Yang.
 • Yin-Yang - (jin-jan'g) według chińskiej filozofii, dwa uzupełniające się pierwiastki, np. dzień-noc, mężczyzna-kobieta, itd., żaden z nich nie jest ani "dobry" ani "zły" - nie podlegają wartościowaniu. W każdym z nich spotykamy część całości oraz ich przeciwieństwo.
 • Zhan Zhuang - (dżan'g człan) "Stanie jak słup" jedno z podstawowych ćwiczeń m.in. w Taijiquan służące m.in. budowaniu właściwej struktury ciała jego połączenia, rozluźnienia oraz rozwijające właściwy stan umysłu.


Wypróbuj treningi online

Sprawdź co oferujemy osobom, które nie mogą uczęszczać na zajęcia stacjonarne