Home / Chen Taiji / Podstawy

Podstawy Tai Chi Chuan rodziny Chen

W tradycyjnych chińskich systemach ćwiczenia podstawowe określane są ogólnym terminem Ji Ben Gong. Są to zwykle niezbyt skomplikowane ruchy, będące często fragmentami, rzadziej całymi technikami zaczerpnietymi z sekwencji. Mogą to być również ćwiczenia przygotowujące do nauki bardziej złożonych ruchów i technik. Ćwiczenia podstawowe mają za zadanie zapoznać praktyka z podstawowymi pozycjami, zasadami poruszania się i utrzymywania właściwej struktury ciała w czasie treningu. Stanowią ważną część treningu na każdym poziomie zaawansowania. Stałe doskonalenie ćwiczeń podstawowych jest miarą postępów w Tai Chi Chuan.

Zhan Zhuang - Stanie jak słup

(...) Zhan Zhuang czyli ćwiczenie "stania jak słup" przywraca równowagę w aspekcie fizycznym, mentalnym i energetycznym. Stopniowo wzmacnia ciało, uspokaja umysł, kształtuje prawidłową strukturę ciała i jednoczy wszystkie jego części w zwartą całość...

Zhan Zhuang - krótki opis i fotografie
Jak ćwiczyć Zhan Zhuang? - fragment książki Jana Silberstorff"a

Chan Si Gong - Rozwijanie Jedwabnego Kokonu *

Pierwszy zestaw:

  1. Krążenie jedną ręką w miejscu
  2. Krążenie jedną ręką w ruchu (z krokami)
  3. Krążenie dwoma rękami w miejscu
  4. Krążenie dwoma rękami w ruchu (z krokami)
  5. Krążenie dwoma rękami z krokami do tyłu

Drugi zestaw:

  1. Krążenie jedną ręką - zawinięcie z przodu
  2. Krążenie jedną ręką - tylne zawinięcie
  3. Małe zawinięcia - jedną ręką
  4. Małe zawinięcia - dwoma rękami
  5. Krążenie nogami

* Zwyczajowo w języku polskim przyjęło się mówić "rozwijanie jedwabnego kokonu" chociaż bardziej właściwe tłumaczenie powinno brzmieć: "skręcanie/przędzenie jedwabnej nici".Wypróbuj treningi online

Sprawdź co oferujemy osobom, które nie mogą uczęszczać na zajęcia stacjonarne