Niedawno cytowałem słowa Mistrza Chen Xiaowang, który na pytanie: "W jaki sposób pan ćwiczy?" odpowiedział: "Przez cały czas skupiam się na szczegółach. Jeśli chce się osiągnąć najwyższy poziom umiejętności to najważniejsze są szczegóły."

Jak należy rozumieć tą odpowiedź?
Co to znaczy skupiać się na szczegółach?
Jak to zadanie realizować w praktyce?

W zależności od poziomu zaawansowania w praktyce Tai Chi pojęcie "szczegół" będzie dla nas oznaczać różne rzeczy. Na początku uczymy się choreografii: kształtu pozycji i przebiegu ruchu. Na tym etapie stosunkowo niewiele czujemy. Korekty pozycji czy ruchu możemy postrzegać jako zmianę geometrii, innego ustawienia jednych części ciała względem innych. Staramy się to wszystko zapamiętać i stosować w praktyce. I bardzo dobrze.

Warto wiedzieć, że dokładna, czasem wręcz kosmetyczna korekta instruktora oraz słowne wskazówki mają nas jednak nauczyć czegoś więcej. Nie chodzi tylko o zapamiętanie precyzyjnego ustawienia ciała czy dokładne wykonanie ruchu zgodnie widzimisię nauczyciela. Nie jest to bowiem cel sam w sobie. Głównym, czy też długoterminowym, celem jest budowanie coraz lepszej jakości tzw. "ciała taiji". Dzięki lepszemu zrozumieniu charakteru ruchu, cech postawy i wprowadzanym korektom pojawiają się konkretne odczucia. Dążenie do uzyskania tych odczuć także nie jest ostatecznym celem, choć stanowi dla nas ważny drogowskaz w praktyce.

Doświadczony nauczyciel nie będzie więc korygował nas w taki sposób, by stworzyć wierną kopię siebie i swoich ruchów, lecz zajmie się wprowadzeniem poprawek, które będą budowały rozluźnione, stabilne, zrównoważone, dobrze połączonego i silne ciało. Aby stało się to możliwe, musimy się otworzyć na "odkrywanie" i poznawanie, być może nieznanych nam wcześniej odczuć. Z jednej strony musimy się otworzyć na subtelności, a z drugiej, zaakceptować pewien wysiłek, konieczny by ten etap osiągnąć.

Na wyższym poziomie, dbanie o szczegóły także jest procesem fizycznym, ale opartym na innych przesłankach. Autokorekty dokonujemy na podstawie informacji zwrotnych, którymi są jakość i intensywność określonych odczuć towarzyszących praktyce. "Wewnętrzna obserwacja" naszego organizmu, dostarcza nam ważniejszych "danych" niż tylko wizualna analiza bieżącej sytuacji. Im wyższy poziom posiadamy, tym subtelniejszych odczuć możemy się spodziewać. Stajemy się bowiem bardziej wrażliwi. Tym łatwiej też możemy "na bieżąco" dokonywać autokorekty. Praca ze swoim ciałem podczas treningu Tai Chi to niesamowita wyprawa do swojego wnętrza, niekończąca się przygoda, gdzie nie ma miejsca na nudę i rutynę :-)

Artykuł ukazał się na Fanpage Akademii Dao