Niezależnie od tego czy uczymy się ćwiczeń podstawowych (Ji Ben Gong) czy jakieś sekwencji pierwszym etapem nauki jest poznanie choreografii, czyli kształtu poszczególnych pozycji i przebiegu ruchu. Już na tym etapie warto zastosować system "od ogółu do szczegółu", charakterystyczny dla całej filozofii dalekiego wschodu.

Dla nas, ludzi zachodu, jest to ważne o tyle, że taki (ogólny) sposób obserwacji otaczającego nas świata nie jest typowy w naszej kulturze. Mamy tendencję do wnikania od razu w szczegóły, co powoduje, że umyka nam obraz całości. Osoby początkujące na przykład często przykładają nadmierną wagę do przebiegu ruchu rąk zapominając o prawidłowym ustawieniu tułowia, właściwym operowaniem ciężarem, czy pracą nóg. Warto odwrócić ten schemat, gdyż może on przyspieszyć i ułatwić proces nauki.

Zwykle mamy okazję co najmniej kilka razy zobaczyć danych ruch zanim przystąpimy do ćwiczenia. Najlepiej więc zacząć od zapoznania się z ogólnym kształtem pozycji i przebiegiem ruchu nie zajmując się zbytnio drobiazgami. Oczywiście jeśli je lepiej (więcej ich) zapamiętamy to dobrze, ale na początku nie jest to konieczne.

Pierwszą prezentację warto więc przeznaczyć na ogólne zapoznanie z całym ruchem stojąc w pewnej odległości aby móc jednym spojrzeniem objąć całą sylwetkę prezentera. W czasie kolejnych prezentacji możemy bardziej szczegółowo popatrzeć na to co robią i jak są ułożone ręce. Następnie zwracamy uwagę na stopy i nogi - jak są skierowane i ułożone względem siebie, gdzie znajduje się więcej ciężaru, kiedy następuję zmiana itp. Jeśli technika obejmuje kroki to obserwujemy kiedy i w jakim kierunku są wykonywane. Dalej warto zwrócić uwagę na tułów, w którą stronę jest skierowany, jak pracuje, kiedy się obraca, skręca itp. Na koniec warto ponownie przyjrzeć się jeszcze raz całości, zobaczyć jak poszczególne części ciała razem współpracują.

Nawet jeśli nie wszystko świadomie zapamiętamy (nie jest to możliwe za jednym razem), to wiele informacji zachowa się w naszej podświadomości. Ważne, aby w sytuacji, gdy wydaje nam się, że ruch jest skomplikowany zachować spokojny umysł i dobrze wykorzystać czas przeznaczony na obserwację. Ten sam schemat (od ogółu do szczegółu) stosujemy również wtedy gdy zaczynamy ćwiczyć podglądając jednocześnie nauczyciela.

W treningu Tai Chi Chuan bardzo ważne są prawidłowe, solidne postawy, dlatego już na początku warto zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie stóp i kształt pozycji nóg, gdyż dzięki temu możemy stworzyć lepsze warunki do rozluźnienia środkowych i górnych części ciała. Umożliwi to wykonywanie ruchu w sposób naturalny i wygodny.

Artykuł ukazał się na Fanpage Akademii Dao